Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

<< Τα Οθωμανικά μνημεία της πόλης των Σερρών >>
                               <<Ο πολιτισμός δεν κληρονομείται, κατακτάται>> Αντρέ Μαλρώ
  Η ιστορία κάθε τόπου συντίθεται από όλες τις ιστορικές περιόδους που μετήλθε ο τόπος αυτός ,συνεπώς τα εναπομείναντα οθωμανικά μνημεία της πόλης-μας παράλληλα με τα χριστιανικά της ίδιας εποχής, συνιστούν μάρτυρες του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης μας ,της συνύπαρξης στον ίδιο χώρο ανθρώπων διαφορετικών γλωσσών , θρησκειών, παραδόσεων ,εθίμων και γίνονται γέφυρα κατανόησης ανάμεσα σε λαούς που συμφέρον τους είναι να είναι φίλοι.
  Εξάλλου το κατάλοιπα ενός πολιτισμού που πέρασε από τον τόπο- μας προκαλούν τη σκέψη- μας να στραφεί σε διττή κατεύθυνση : στο παρελθόν όπου ανήκουν οι άνθρωποι και ο πολιτισμός που τα δημιούργησαν αλλά και στο παρόν, όπου πλέον ανήκουν ,σ' ένα διαφορετικό πολιτιστικό σύστημα ,στο οποίο πρέπει να ενταχθούν απρόσκοπτα ,γιατί και τα μνημεία δικαιούνται ίσης μεταχείρισης πέρα από πολιτικέςθρησκευτικές ,διπλωματικές ή άλλες σκοπιμότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου